PL EN
ZMIANY CZASU TRWANIA METEOROLOGICZNEGO OKRESU WEGETACYJNEGO W POLSCE W LATACH 1971–2000 ORAZ 1981–2010
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, al. Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków
 
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Data publikacji: 04-10-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:47-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano zmiany czasu trwania meteorologicznego okresu wegetacyjnego w Polsce w trzydziestoleciu 1981–2010 w porównaniu z okresem 1971–2000. Wykorzystano dane meteorologiczne dotyczące średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza z 53 stacji meteorologicznych rozmieszczonych równomiernie na obszarze Polski. Wykazano, że czas trwania meteorologicznego okresu wegetacyjnego w latach 1981–2010 wydłużył się średnio o 4 dni w stosunku do okresu 1971–2000.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bartoszek K., Banasiewicz I. 2007. Agrometeorologiczna charakterystyka okresu wegetacyjnego 2005 w rejonie Lublina na tle wielolecia 1951-2005. Acta Agrophysica, 9 (2), 275–283.
 
2.
Bartoszek K., Węgrzyn A., Kaszewski B., Siłuch M. 2012. Porównanie wybranych metod wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego na przykładzie Lubelszczyzny. Przegląd Geograficzny, Rocznik LVII, zeszyt 1, 123–134.
 
3.
Górski T., Kozyra J. 2011. Agroklimatyczna norma średniej temperatury powietrza w Polsce na lata 2011-2020. Polish Journal of Agronomy, 5, 21–28.
 
4.
Gumiński R. 1950. Kurs meteorologii i klimatologii. PZWS. Warszawa, ss. 238.
 
5.
Kopeć B. 2009. Uwarunkowania termiczne wegetacji winorośli na obszarze południowo-wschodniej Polski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4, Polska Akademia Nauk, Odział w Krakowie, 251–262.
 
6.
Krużel J. 2014. Ekologiczne i gospodarcze skutki współczesnych zmian termicznych cech klimatu Polski (1971-2010). Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza. UR w Krakowie. Promotor dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek.
 
7.
Mager P., Kopeć M. 2010. Okres wegetacyjny w Polsce i Europie w dobie obserwowanego ocieplenia. [W:] E. Bednorz, L. Kolendowicz (red.).
 
8.
Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 49–63.
 
9.
Nieróbca A., Kozyra J., Mizak K., Wróblewska E. 2013. Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 13, z. 2(42), 81–94.
 
10.
Radomski Cz. 1977. Agrometeorologia, PWN Warszawa, ss. 544.
 
11.
Radzka E. 2014. Tendencje zmian temperatury powietrza okresu wegetacyjnego w środkowo-wschodniej Polsce (1971-2005). Acta Agrophysica, 21 (1), 87–96.
 
12.
Skowera B., Kopeć B. 2008. Okresy termiczne w Polsce południowo-wschodniej (1971-2000). Acta Agrophysica, 12 (2), 517–526.
 
13.
Ziernicka-Wojtaszek A. 2009. Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji Polski w świetle współczesnych zmian klimatu. Acta Agrophysica, 13 (3), 803–812.
 
14.
Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., Dudek S. 2012. Tendencje zmian termicznych okresów rolniczych w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3/I, Polska Akademia Nauk, Odział w Krakowie, 7–17.
 
15.
Żmudzka E., Dobrowolska M. 2001. Zmienność termicznego okresu wegetacyjnego w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Prace i Studia Geograficzne. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, t. 29, 127–135.
 
16.
Żmudzka E. 2004. Tło klimatyczne produkcji rolniczej w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Acta Agrophysica, 3 (2), 399–408.
 
17.
Żmudzka E. 2012. Wieloletnie zmiany zasobów termicznych w okresie wegetacyjnym i aktywnego wzrostu roślin w Polsce. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 12, z. 2(38), 377–389.
 
Journals System - logo
Scroll to top