PL EN
CHANGES IN LAND COVER AND THE RETENTION CAPACITY OF THE WATERCOURSE BOGDANKA CATCHMENT
 
More details
Hide details
1
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:61-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work presents the impact of land cover on water relations in the catchment of the Bogdanka watercourse which is 51.9 km2. The research and analysis of available cartographic materials have shown a significant increase in the anthropogenically transformed areas due to urbanization from almost 8% in 1940 to over 42% in 2012. Urbanized areas (buildings and communication routes) have contributed to sealing the area and thus reduced retention capacity by 0.25 million m3. Therefore, the effective rainfall P10% and P1% have increased respectively by 0.4 mm and 0.8 mm. As a result the maximum flow of exceedance probability of 10% and 1% have reached over 20% in the Bogdanka watercourse.
 
REFERENCES (9)
1.
Banasik K. 2009. Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych. Wyd. SGGW Warszawa.
 
2.
Bogdanowicz E., Stachý J. 1998. Maksymalne opady deszczu w Polsce, charakterystyki projektowe. Mat. Bad. IMGW 23 seria Hydrologia i Oceanologia 85.
 
3.
Ignar S. 1993. Metodyka obliczania przepływów wezbraniowych w zlewniach nieobserwowanych. Rozpr. Nauk. i Monogr., Wyd. SGGW, s. 56.
 
4.
Kaniecki A. 2001. Komentarz do mapy hydrograficznej, Arkusz N33-130-D Poznań, WODGiK Poznań.
 
5.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 
6.
Przybyła Cz., Bykowski J., Mrozik K., Napierała M. 2011. Rola infrastruktury wodno-melioracyjnej w procesie suburbanizacji. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 13, cz. 1, 769–786.
 
7.
SCS (Soil Conservation Service) (1972): USDA - Soil Conservation Service. National Engineering Handbook, Sec. 4, Hydrology, Washington, D.C.
 
8.
SCS 1986. Urban hydrology for small watersheds. Tech. Report 55, US Dept of Agric., Washington, D.C.
 
9.
Sojka M., Murat-Błażejewska S., Wróżyński R. 2014. Analiza możliwości wykorzystania modeli hydrologicznych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Inżynieria Ekologiczna, 39, 176–186.
 
Journals System - logo
Scroll to top