PL EN
ANALIZA JAKOŚCI SUROWYCH ŚCIEKÓW PRALNICZYCH POCHODZĄCYCH Z PRALNI PRZEMYSŁOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
 
 
Data publikacji: 01-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Dąbkowska   

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, ul. Srebrna 5/1, 70-704 Szczecin
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 5:1-4
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pralnie przemysłowe są jednym z największych konsumentów wody, co wiąże się ze znacznym generowaniem ścieków pralniczych. Woda stanowi jeden z najważniejszych czynników procesu technologicznego zachodzącego w przemyśle pralniczym. Ilość generowanych ścieków pralniczych wynika z ilości pranych wyrobów włókienniczych i w przybliżeniu jest równa ilości użytej wody technologicznej pomniejszonej o straty powodowane przez parowanie. Natomiast jakość ścieków pralniczych surowych zależy od ilości zabrudzeń usuwanych podczas procesu prania wyrobów włókienniczych oraz ilości i jakości dodawanych środków piorących do kąpieli piorącej. Celem prac badawczych była szczegółowa analiza jakości surowych ścieków pralniczych pochodzących z pralni przemysłowej znajdującej się w Nowym Czarnowie. Przedmiotem badań były surowe ścieki pralnicze oczyszczone mechanicznie pobierane ze zbiornika uśredniającego w ilości 500 ml dla zapewnienia reprezentatywności badanej próby. Oznaczenia jakości ścieków surowych wykonywane były metodami fotometrycznymi z wykorzystaniem testów kuwetowych firmy Hach Lange. Wykonywano następujące oznaczenia: detergenty anionowe, detergenty niejonowe, ChZT, BZT5, chlorki, fosfor ogólny, azot ogólny oraz ogólny węgiel organiczny. Oznaczano także odczyn surowych ścieków pralniczych. Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić, że ścieki z pralni przemysłowej zawierają ładunek związków organicznych na poziomie od 126 do 153 mg/dm3. Ponadto analizowane surowe ścieki pralnicze charakteryzują się zawartością środków powierzchniowo-czynnych takich jak: detergenty anionowe i niejonowe na poziomie od 11,0 do 54,6 mg/dm3. Podwyższona zawartość środków powierzchniowo-czynnych jest ściśle związana ze specyfiką pralni przemysłowych. Jak wynika z literatury wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń ścieków pralniczych nie odbiegają od wartości występujących w innych pralniach przemysłowych.
Journals System - logo
Scroll to top