PL EN
BADANIE PARAMETRÓW POWIETRZA W KOTŁOWNI OPALANEJ RÓŻNYMI RODZAJAMI PALIWA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-856 Białystok
 
2
Politechnika Białostocka
 
 
Data publikacji: 09-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Joanna Gładyszewska-Fiedoruk   

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-856 Białystok, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:202-207
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy podjęto próbę analizy wyników z przeprowadzonych pomiarów CO i CO2 w kotłowniach przydomowych. Przedstawiono stężenie spalin w trakcie energetycznego wykorzystania różnych rodzajów paliwa (olej opałowy lekki, pellet drzewny, ekogroszek, drewno brzozowe z węglem). Dało to możliwość oszacowania, które z badanych paliw daje najwyższą jakość powietrza w kotłowni podczas jego spalania, a tym samym najniższe stężenia badanych parametrów. Dodatkowo pozwoliło to dowieść, które paliwo w jakich warunkach spala się całkowicie i zupełnie, co oznacza, że wszystkie składniki paliwa uległy spaleniu do postaci ostatecznej i w spalinach nie ma już palnych cząstek. Analiza kosztów pozwoliła sprawdzić, jaki nośnik energii będzie najkorzystniejszy pod względem finansowym.
Journals System - logo
Scroll to top