PL EN
Badania morfologiczne kłaczków osadu czynnego z wykorzystaniem analizatora wielkości i kształtu cząstek
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Data publikacji: 01-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Kuśnierz   

Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 6:94-102
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono oryginalne wyniki badań parametrów morfologicznych kłaczków osadu czynnego pobranego z oczyszczalni ścieków w Brzegu Dolnym. Wykazano, że zawiesina osadu czynnego składała się z kłaczków małych poniżej 10 µm proporcjonalnie włóknistych oraz kulistych, o niskiej chropowatości krawędzi. Wśród kłaczków średnich (od 10 µm do 100 µm) wraz ze wzrostem średnicy zwiększało wydłużenie oraz chropowatość, a zmniejszała kolistość. Kłaczki o dużych średnicach występowały bardzo rzadko. Ich rozmiar spowodowany jest z reguły dużą obecnością bakterii nitkowatych, których nie stwierdzono w nadmiarze w badanych próbkach osadu czynnego. Badania potwierdziły, że wykorzystanie zautomatyzowanego analizatora obrazu Morphologi pozwala na szczegółową analizę budowy kłaczków osadu czynnego.
Journals System - logo
Scroll to top