PL EN
MAŁE ELEKTROWNIE WODNE W SYSTEMIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Data publikacji: 20-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:7–12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Małe elektrownie wodne są obecne w systemie planowania przestrzennego w Polsce. Na szczeblu krajowym podkreślono dużą rolę planowania przestrzennego w rozwoju energetyki odnawialnej, w tym MEW. Wydaje się jednak, że na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) postulat ten nie został zrealizowany. Podkreślano konieczność rozwoju małej energetyki wodnej jako OZE, ale nie wskazano negatywnych oddziaływania MEW na środowisko. Na szczeblu lokalnym wskazano instrumenty prawne lokalizacji MEW.