PL EN
Możliwości i ograniczenia diagnozowania instrumentalnego w badaniach statyki drzew – Część 2
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul Nowoursynowska 161, 02-782 Warszawa
 
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 01-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Suchocka   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul Nowoursynowska 161, 02-782 Warszawa
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 6:191-197
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł jest kontynuacją publikacji MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA DIAGNOZOWANIA INSTRUMENTALNEGO W BADANIACH STATYKI DRZEW – CZĘŚĆ 1. Omówiono w nim zaawansowane metody diagnostyczne oraz czynniki wpływające na statykę drzew oraz sposoby minimalizowania ryzyka w ich otoczeniu. Przeprowadzono analizę zaawansowanych metod instrumentalnych dla celów oceny statyki drzew. Analizy poparte zostały przykładami z praktyki a także zaprezentowano badania i opinie najlepszych specjalistów w tej dziedzinie na świecie. Omówiono stosowanie takich urządzeń jak: Tomograf, Zintegrowany pomiar statyki Static Integrated Measurement (SIM) - pulling test oraz DynaRoot system. Uzyskane wyniki zaprezentowano w odniesieniu do realnych przypadków drzew i wykazano skutki prawidłowej i błędnej ich interpretacji. Analizy wskazują, że prawidłowej oceny drzew z zastosowaniem zaawansowanych metod diagnostycznych może dokonać jedynie specjalista.
Journals System - logo
Scroll to top