PL EN
OCENA PRZYDATNOŚCI CIĄGŁEJ ANALIZY PRZEPŁYWOWEJ DO BADANIA ANIONOWYCH I NIEJONOWYCH SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH W PRÓBKACH WÓD I ŚCIEKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Główny Instytut Górnictwa, Zakład Monitoringu Środowiska, Laboratorium Analiz Wód i Ścieków, 40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1, tel. 32 259 25 84
Data publikacji: 21-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 32:172–180
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań związane z oceną przydatności ciągłej analizy przepływowej do oznaczania substancji powierzchniowo czynnych (detergentów) anionowych oraz niejonowych w próbkach wód i ścieków. W badaniach zastosowano ciągły analizator przepływowy SAN++ (Skalar, Holandia) z segmentowaniem strumienia (SFA – segmented flow analyser), wyposażony w detektor spektrofotometryczny. Analizowano rzeczywiste próbki wód i ścieków różnego pochodzenia, zróżnicowane pod kątem składu fizykochemicznego oraz roztwory wzorcowe. Właściwy dobór warunków analityczno-pomiarowych w układzie przepływowym pozwala uzyskać zadowalające wartości istotnych cech charakterystycznych dla obydwu aplikowanych metod. Na podstawie badań odzysku wzorca zweryfikowano przydatność techniki ciągłego przepływu w rutynowej analizie laboratoryjnej do oznaczania zawartości detergentów w materiałach badawczych o skomplikowanej matrycy. Szybkie, w pełni automatyczne określenie jakości wód i ścieków pod kątem zawartości substancji powierzchniowo czynnych za pomocą czułej metody o dobrej precyzji i poprawności umożliwia ich stały monitoring, przy spełnieniu wymagań w odniesieniu do analizy materiałów pochodzących z różnych źródeł.