PL EN
ODPROWADZANIE SKŁADNIKÓW BIOGENNYCH (N, P) W PLONIE BIOMASY ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) NAWADNIANEGO ŚCIEKAMI WIEJSKIMI
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Dolnośląski Ośrodek Badawczy, Wrocław 51-209, ul. Berlinga 7
Data publikacji: 21-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 32:181–186
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki 2 letnich badań nad oczyszczaniem wiejskich ścieków komunalnych w środowisku glebowo-roślinnym przy wykorzystaniu ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). Ze względu na znaczny przyrost biomasy roślina ta jest uprawiana na cele energetyczne. Szybki wzrost powoduje znaczne zapotrzebowanie na wodę i składniki pokarmowe. Dzięki swoim właściwościom rośliny te mogą być przydatne w procesach biologicznego oczyszczania ścieków. Ilość składników biogennych odprowadzonych w łodygach ślazowca sięgnęła 270 kgN•ha-1 •rok i 74,3 kgP•ha-1 •rok. Ilość azotu i fosforu pobrana i odprowadzona z plonem roślin zależna jest od dawki tych składników dostarczanej ze ściekami i zwiększa się z wiekiem roślin oraz ich plonami.