PL EN
EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZWIĄZKÓW AZOTU I FOSFORU ZE ŚCIEKÓW MLECZARSKICH W REAKTORZE BEZTLENOWYM Z KLATKOWYM SYSTEMEM MIESZANIA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-720 Olsztyn, ul. Warszawska 117a
 
 
Data publikacji: 15-06-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:78-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Alternatywą dla tlenowych systemów oczyszczania ścieków są reaktory beztlenowe. Projektując je zwraca się uwagę na odpowiednie wypełnienie, systemy pompowe, czy systemy mieszania umożliwiające zmniejszenie ograniczeń technologicznych, które przyczyniają się do poprawy efektów końcowych takich jak, ilość i jakość powstającego biogazu oraz jakość ścieków oczyszczonych. Prezentowane badania dotyczyły oceny efektywności usuwania związków biogennych z syntetycznych ścieków mleczarskich za pomocą innowacyjnego reaktora beztlenowego wyposażonego w mieszadło klatkowe. Efektywność usuwania związków organicznych w wykonanych badaniach wynosiła od 96,25% do 99,03%. Stężenie azotu ogólnego w ściekach surowych kształtowało się na poziomie od 148,36±0 mg N/dm3 do 593,42±94,92 mg N/dm3, a w oczyszczonych od 21,66±19,71 mg N/dm3 do 28,73±0,4 mg N/dm3. Stężenie fosforu ogólnego w ściekach surowych kształtowało się na poziomie od 110±0 mg P/dm3 do 441,16±19,83 mg P/dm3, a w oczyszczonych od 16,49±16,13 mg P/dm3 do 354±14,18 mg P/dm3. Za-wartość metanu w wytwarzanym biogazie kształtowała się na poziomie od 0,0413 dm3 na 1g ChZT wprowadzonego do 0,4367 dm3 na 1g ChZT wprowadzonego.
Journals System - logo
Scroll to top