PL EN
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE STAŁYCH I CIEKŁYCH PRODUKTÓW ODPADOWYCH POCHODZĄCYCH Z PROCESU ZGAZOWANIA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIĘŻKIMI
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice
 
2
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844, Katowice
 
3
Instytut Badań Energetyki, 020371 Bukareszt, Rumunia
 
 
Data publikacji: 01-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Werle   

Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:36-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono rezultaty badań podstawowych właściwości fizyczno-chemicznych stałych (popiół) i ciekłych (smoły) produktów odpadowych pochodzących z procesu zgazowania roślin energetycznych uprawianych na terenie zdegradowanym ekologicznie. Proces zgazowania prowadzono w laboratoryjnym reaktorze ze złożem stałym. Wykorzystano trzy rodzaje roślin energetycznych: Miskant olbrzymi, Ślazowiec pensylwański i Spartyna grzebieniasta. Rośliny pozyskano z gruntów ornych zanieczyszczonych metalami ciężkimi zlokalizowanych w okolicach Bytomia na Górnym Śląsku.
Journals System - logo
Scroll to top