PL EN
PROGNOZOWANY EFEKT SCALENIA GRUNTÓW GOSPODARSTW ROLNYCH, SPOWODOWANY ZMNIEJSZENIEM LICZBY PÓL UŻYTKU ZIELONEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stefan Mielewczyk   

Politechnika Koszalinska, ul. Sniadeckich 2, 75 453 Koszalin Koszalin, Polska
Data publikacji: 09-09-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:213–220
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy, autor przedstawił sposób oceny prognozowanego efektu scalenia gruntów gospodarstw rolnych, spowodowanego zmniejszeniem liczby pól użytku zielonego. Efekt ten został ustalony na podstawie analizy wymiernego efektu scalenia gruntów gospodarstw rolnych, spowodowanego zmniejszeniem liczby pól użytku zielonego i kosztu związanego z rozłogami tych pól. Z formuły matematycznej wynika, że omawiany efekt jest funkcją przyrostu (zmniejszenia) liczby pól użytku zielonego o jedno- i dwustronnych dostępach do dróg, na skutek scalenia gruntów gospodarstw rolnych w obrębie ewidencyjnym. Efekt ten może być wykorzystany, jako jeden z czynników kwalifikujących dany obręb ewidencyjny w zakresie ustalania potrzeb scaleń gruntów gospodarstw rolnych.