PL EN
PRACE POGŁĘBIARSKIE W POLSKIEJ STREFIE PRZYBRZEŻNEJ – AKTUALNE PROBLEMY
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Hydrotechniki Morskiej, Instytut Morski, ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
Data publikacji: 04-11-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:157–172
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca przybliża problemy związane z wydobywaniem urobku czerpalnego w polskie strefie przybrzeżnej oraz istniejące luki prawne w tym zakresie. Szczególnie naglącą sprawą jest opracowanie nowych aspektów prawnych w prawodawstwie polskim zawierających kryteria oceny stopnia zanieczyszczenia wydobywanego urobku, wyznaczania nowych klapowisk oraz zasad ich monitoringu. Autorzy opracowania skłaniają się też do rozwinięcia idei praktycznego wykorzystania urobku, w tym kryteriów do sztucznego zasilania brzegów.