PL EN
Profesor Jan Siuta – wspomnienie o działaniach w rzeszowskim ośrodku akademickim
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, 35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklinskiej 1A, Rzeszów
 
 
Data publikacji: 23-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Kostecka   

Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, 35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklinskiej 1A, Rzeszów
 
 
Inż. Ekolog. 2020; 4:49–59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W poniższym tekście objęto wspomnieniem profesora dr hab. inż. Jana Siutę, założyciela i długoletniego Prezesa Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (PTIE), wspierającego działania oddziałów terenowych, wśród innych Południowo-Wschodni Oddział PTIE w Rzeszowie. Przywołano czasopismo naukowe Polish Journal for Sustainable Development, które przez ponad 20 lat, do niedawna z udziałem Pana Profesora w Komitecie Naukowym, propaguje inżynierię ekologiczną i zrównoważony rozwój. Wyeksponowano także spotkania Pana Profesora Jana Siuty w rzeszowskim ośrodku akademickim.