PL EN
ROZPAD PELLETÓW W CZASIE KATARAKTOWANIA DLA RÓŻNYCH STOPNI WYPEŁNIENIA APARATU BĘBNOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Karolina Skoczkowska   

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny, ul. Mikołajczyka 5 45-271 Opole, Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Polska
Data publikacji: 09-09-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:107–111
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Badania przeprowadzono w celu określenie rozpadu pelletów przy różnych stopniach zapełnienia obrotowego bębna - od 15% do 30%. Pomiary współczynnika rozpadu określono wg normy EN 15210-1:2009 (E) dla początku i końca kataraktowania. Analiza wyników badań wykazała wpływ stopnia wypełnienia bębna, rodzaj wypełnienia oraz stan zachowania się złoża na rozpad pelletów oraz prędkości obrotowe. Wraz ze wzrostem stopnia wypełnienia bębna współczynnik rozpadu maleje, jednak nie przekroczył on dopuszczalnej w normie granicy 2,5%. Prędkości obrotowe odpowiadające początkowi i końcowi kataraktowania wraz ze wzrostem stopnia wypełnienia bębna malały.