PL EN
WPŁYW STAŁEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA EFEKTYWNOŚĆ DROBNOPĘCHERZYKOWEGO NATLENIENIA CIECZY
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Warszawska 117A, 10-720 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Rusanowska   

Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Warszawska 117A, 10-720 Olsztyn
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:130-135
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Napowietrzanie stanowi główną pozycję w kosztach eksploatacji większości oczyszczalni ścieków. Stale poszukiwane są nowe, wydajne metody aeracji. Nawet niewielki wzrost efektywności przy ogromnej skali procesu daje znaczące oszczędności finansowe. W pracy analizowano możliwość zwiększenia efektywności procesu natleniania poprzez wykorzystanie stałego pola magnetycznego. Celem pracy była ocena wpływu stałego pola magnetycznego na efektywność drobnopęcherzykowego natleniania cieczy. Badania wykonano w stałej temperaturze (24°C) przy pH 8,25. Intensywność napowietrzania wynosiła 58 l/h. Wartość średnia indukcji magnetycznej wynosiła od 10 mT w serii 1 do 14 mT w serii 2 i 16 mT w serii 3. Wartość OC w przypadku zastosowania najniższej indukcji wynosiła 75,22 g/(m3•h). W serii 2 było to średnio 77,7 g/(m3•h). Natomiast przy zastosowaniu pola magnetycznego o największej indukcji stwierdzono wartość OC na poziomie 92,72 g/(m3•h). Podczas gdy w serii kontrolnej bez zastosowania stałego pola magnetycznego zdolność do natleniania OC badanego układu wynosiła zaledwie 60,5 g/(m3•h). Pozytywne wyniki badań w skali laboratoryjnej skłaniają do podjęcia prac nad możliwością zastosowania stałego pola magnetycznego do poprawy efektywności napowietrzania w urządzeniach przemysłowych.
Journals System - logo
Scroll to top