PL EN
EFFECT OF LIMING AND USE OF WASTE ORGANIC MATERIALS ON THE CONTENTS OF CALCIUM AND MAGNESIUM IN COCK’S-FOOT CULTIVATED ON NICKEL-CONTAMINATED SOIL
 
More details
Hide details
1
Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:170-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of liming and the addition to soil of waste organic materials on the contents of calcium and magnesium in cock’s-foot (Dactylis glomerata L.) cultivated on soil contaminated to various degrees with nickel was studied in a pot culture experiment. Plants from four cuts of grass were analysed in the third year of the study. The following factors were taken into account: 1 – contamination of soils with nickel (0, 75, 150 and 225 mg N·kg-1 of soil); 2 – liming (0 Ca and Ca according to Hh of soil); 3 – waste organic materials (no waste organic materials added, brown coal and rye straw). With increasing nickel content in soil, the magnesium content in biomass of the test plant decreased. The applied liming resulted in an increase in the average calcium content and a decrease in the magnesium content in cock’s-foot. No significant effect of introducing straw to soil on the contents of calcium and magnesium in biomass of the grass was found, while the effect of brown coal was visible both for calcium and for magnesium (in the plants harvested from the objects to which brown coal was applied, the contents of both macroelements were, on average, lower than in the plants harvested from the control objects).
 
REFERENCES (13)
1.
Bednarek W., Bednarek H., Dresler S. 2009. Zawartość i pobranie fosforu, potasu i magnezu przez kupkówkę pospolitą w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych. .Acta Agroph.,13(3), 587–600.
 
2.
Boominathan R., Doran P M. 2002.Ni-induced oxidative stress in roots of the Ni hyperaccumulator. New Phytolgist 156, 205–215.
 
3.
Falkowski M., Kukułka L., Kozłowski S.2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. AR w Poznaniu, 41–97.
 
4.
Gębski M. 1998. Czynniki glebowe oraz nawozowe wpływające na przyswaja-nie metali ciężkich przez rośliny. Post. Nauk Roln. 5, 3–16.
 
5.
Kalembasa S., Kuziemska B. 2006. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na plon kupkówki pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512, 297–304.
 
6.
Kuziemska B., Kalembasa S. 2011. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem przy zróżnicowanym jej odczynie i nawożeniu organicznym na zawartość fosforu, potasu, wapnia i magnezu w kupkówce pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 564, 135–143.
 
7.
Kuziemska B. Wiereniej W., Trębicka J., Klej P., Bik B.,2014. Zawartość manganu i litu w kupkówce pospolitej uprawianej na glebie zanieczyszczonej Niklem w warunkach zróżnicowanego odczynu i nawożenia organicznego. Epistreme 22/2014, t. II, 275–285.
 
8.
Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A. 2011. Pobieranie metali ciężkich przez rośliny w warunkach zróżnicowanego odczynu gleb i zawartości materii organicznej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49, 43–51.
 
9.
Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A. 2009. Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przez rzodkiewkę i facelię. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 217–223.
 
10.
Molas J.M. 2010. Pobieranie niklu przez rosliny kapusty (Brassicaoleracea L.) i jego fitotoksyczność w zależności od formy chemicznej dodanej do podłoża. Rozprawy Naukowe UP w Lubliniezesz. 341, ss. 142.
 
11.
Nogalska A., Czapla J.2010. Plonowanie i skład mineralny kupkówki pospolitej (DactylisGlomerata L.) po zastosowaniu mączki mięsno-kostnej.Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 556, 193–201.
 
12.
Parida B.K., Chhibba I.M. and Nayyar V.K. 2003. Influence of nickel-contaminated soils on fenugreek (Trigonellacorniculata L.) growth and mineral composition. Sci. Hortic. 98, 113–119.
 
13.
Rubio M.I., Escrig I., Martinez-Cortina C., Lopez-Benet F.J., Sanza 1994. Cadmium and nickel accumulation in rice plants. Effects on mineral nut ration and possible interactions of abscisic and gibberellic acids. Plant Growth Regulation 14, 151–157.
 
Journals System - logo
Scroll to top