PL EN
WSPOMAGANIE DENITRYFIKACJI W CZTEROSTOPNIOWYM BIOLOGICZNYM ZŁOŻU OBROTOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117a, 10-719 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 15-06-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:161-169
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badań było określenie stopnia wykorzystania substratu organicznego w procesie denitryfikacji z udziałem błony biologicznej w laboratoryjnym modelu czterostopniowego biologicznego złoża obrotowego. Zanurzenie tarcz wynosiło 40%. Jako substrat organiczny zastosowano kwas octowy, wprowadzany do czwartego (ostatniego) stopnia złoża. Obserwowano wykorzystanie substratu dla 2 i 24h. Dla krótszego czasu zanotowano usunięcie 37,9±1,8 mgN·m-2 przy jednoczesnym wykorzystaniu 499,9±33,2 mgO2·m-2 związków organicznych. Wydłużenie czasu gwarantowało wyższą efektywność denitryfikacji. Stosunek wykorzystanego substratu organicznego do ilości usuniętego azotu wynosił 13:1 i 21:1 odpowiednio dla 2 i 24h.
Journals System - logo
Scroll to top