PL EN
THE ASSESSMENT USABILITY OF VIRGINA MALLOW Sida Hermaphrodita FOR PHYTOREMEDIATION OF SOIL CONTAMINATED WITH PESTICIDES
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:89-92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of present research was to assess the usefulness of Virgina mallow Sida Hermaphrodita to phytoremediation of sorption subsoil contaminated with pesticides. Studies upon purification of sorption material consisting of a soil and sewage sludge were conducted under pot experiment conditions. The vegetation season lasted since spring until late autumn 2015. After acclimatization, the mixture of chloroorganic pesticides was added into experimental pots. After harvest, it was found that pesticide contents in sorption subsoil (from 0.3588 to 0.3991 mg kg DM) were much higher than in control soil (from 0.1600 to 0.2170 mg kg DM). The achieved results initially indicate that Virginia mallow can be used for reclamation of soils contaminated with pesticides, particularly for vitality prolongation of sorption barrier around the pesticide burial area. In the future, it would allow for applying the sorption screen around pesticide burial area, which reduces pesticide migration into the environment, and grown energetic plants – through phytoremediation – would prolong the sorbent vitality and remove pesticides from above ground parts by means of combustion.
 
REFERENCES (10)
1.
Antonkiewicz J., Jasiewicz C., Losak T. 2006. Using Sida Hermaphrodita Rusby for extraction of heavy metals from soil. Acta Scientiarum Polonarum, Formatio Circumiectus, 5 (1), 63–73.
 
2.
Biegańska J., Harat A., Zyzak W. 2013. Unieszkodliwianie odpadowych środków ochrony roślin pochodzących z mogilników metodą detonacyjnego spalania. Inżynieria Ekologiczna, 33, doi: 10.12912/23920629/339.
 
3.
Borkowska H., Wardzińska K. 2003.Some Effects of Sida hermaphrodita R. Cultivation on Sewage Sludge. Polish Journal of Environmental Studies, 12(1), 119–120.
 
4.
Ignatowicz K. 2008. Zastosowanie sorpcji na odpadowych materiałach naturalnych do ograniczenia migracji pestycydów z mogilników Przemysł Chemiczny.
 
5.
Ignatowicz K., Piekarski J. 2015. Application of Sokolka compost to protect pesticide graveyard area. J. Ecol. Eng., 16(1), 110–115.
 
6.
Mietkiewski R.T., Pell J. K., Clark S.J. 1997. Influence of Pesticide Use on the Natural Occurrence of Entomopathogenic Fungi in Arable Soils in the UK: Field and Laboratory Comparisons. S Biocontrol Science and Technology, 7(4), 565–576.
 
7.
Różański L. 1992. Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku. PWRiL, Warszawa.
 
8.
Styk B. 1984. Niektóre zagadnienia użytkowania, biologii i agrotechniki Sidy. Postępy Nauk Rolni-czych, 3(84), 3–8.
 
9.
Wagner E.G., Dixon D.M. 2004. Isolation of fungi from organochlorine pesticide waste. Mycopathologia, 75(1), 61–63.
 
10.
Xia H., Ma X. 2006. Phytoremediation of ethion by water hyacinth (Eichhornia crassipes) from water. Bioresource Technology, 97(8), 1050–1054.
 
Journals System - logo
Scroll to top