PL EN
WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ GRUBOŚCI POKRYWY ŚNIEŻNEJ W OKOLICY SZCZYRKU
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Data publikacji: 25-01-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:153–159
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem opracowania jest jest ocena czasu zalegania pokrywy śnieżnej, w Beskidzie Śląskim na przykładzie reprezentatywnego profilu Szczyrk – Hala Jaworzyna – Skrzyczne. Badany okres obejmuje dziesięć sezonów zimowych w latach 1999–2009. W ocenie zmienności trwałości i grubości pokrywy śnieżnej wykorzystano codzienne obserwacje prowadzone prze GOPR. W rezultacie analiz otrzymano zmienność pokrywy śnieżnej w badanym profilu górskim. Obliczono średnią liczbę dni z pokrywą śnieżną dla poszczególnych miesięcy, sezonów oraz lat. Wyszczególniono maksymalną grubość pokrywy śnieżnej dla kolejnych miesięcy oraz sezonów. Wykonanno analizę liczby dni z pokrywą śnieżną dla poszczególnych przedziałów grubości pokrywy śnieżnej.