PL EN
ZAWARTOŚĆ ŻELAZA I MANGANU ORAZ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH NA PRZYKŁADZIE WÓD ZE STUDNI GOSPODARCZYCH W GMINIE GORZYCE
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Infrastruktury i Techniki Sanitarnej, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
2
Zakład Inżynierii Wodnej i Hydrotransportu Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Beata Malczewska   

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:131-135
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem pracy była ocena jakości płytko zalegających wód gruntowych stanowiących źródło wody przeznaczonej do spożycia na terenach niezurbanizowanych. Badaniami objęto 8 studni znajdujących się w gminie Gorzyce. Wyniki badań przestawiono w postaci średnich stężeń składników z okresu badawczego dla każdego obiektu. Wyniki badań potwierdzają fakt iż, słabo zabezpieczone studnie cechują się gorszą jakością wody. W większości z omawianych przypadków średnie stężenie analizowanych zanieczyszczeń (dotyczy to w szczególności żelaza i manganu) przekraczało graniczne wartości ustanowione dla wody do picia.
Journals System - logo
Scroll to top