PL EN
ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTÓW WODY WYNIKAJĄCA Z ZAGROŻEŃ WODOCIĄGÓW WIEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska, ul. Poznańska 2, 35-084 Rzeszów
 
 
Data publikacji: 15-06-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:208-213
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z analizą bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich. W pracy dokonano charakterystyki zagrożeń występujących w systemie zaopatrzenia w wodę (SZW) wynikających bezpośrednio z funkcjonowania systemu, takich jak uszkodzenie jego elementów, awarie przewodów wodociągowych oraz przyczyn zewnętrznych do których należą m.in. incydentalne zanieczyszczenia źródeł wody, działania sił natury, powódź, susza, itd. Przedstawiono propozycję oceny bezpieczeństwa SZW oraz metodę wyznaczania kryterialnych poziomów bezpieczeństwa.
Journals System - logo
Scroll to top