PL EN
ANALIZA ILOŚCI ŚCIEKÓW ODPŁYWAJĄCYCH Z AGLOMERACJI KANALIZACYJNEJ W SANOKU
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska; ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
 
2
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; al. Mickiewicza 24/28; 30-059 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Młyński   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; al. Mickiewicza 24/28; 30-059 Kraków, Aleja Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:202-209
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała objętość ścieków dopływających do oczyszczalni, w odniesieniu do tej, która została określona na etapie projektowania może przyczynić się do obniżenia skuteczności usuwania zanieczyszczeń. Mając to na uwadze, w niniejszym artykule dokonano analizy ilości ścieków odprowadzanych w latach 2013-2015 z terenu aglomeracji Sanok i unieszkodliwianych w lokalnej oczyszczalni. Przeprowadzona analiza wykazała, że oczyszczalnia w Trepczy w każdym roku analizowanego okresu przyjmowała ścieki w podobnych ilościach, nieprzekraczających wielkości projektowej przepustowości obiektu, o czym świadczą wyznaczone wartości dopływów średniodobowych. Zauważa się, że okresach bezdeszczowych do oczyszczalni dopływały mniejsze ilości ścieków niż w dniach z pogodą mokrą. Pomimo okresowo występujących sytuacji przeciążenia i niedociążenia hydraulicznego obiektu, można stwierdzić, że skuteczność zachodzących tam procesów oczyszczania nie jest zagrożona nadmierną bądź niedostateczną ilością dopływających ścieków.
Journals System - logo
Scroll to top