PL EN
ANALIZA OBCIĄŻENIA HYDRAULICZNEGO WYBRANYCH OCZYSZCZALNI POWIATU JASIELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Piotr Młyński   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21,31-120 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:171-178
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono analizę obciążenia hydraulicznego wybranych oczyszczalni powiatu jasielskiego: w Przysiekach, Kołaczycach oraz Szebniach. Badania przeprowadzono w oparciu o rejestry dobowe objętości ścieków, dopływających do oczyszczalni, w latach 2011–2014. Wyznaczono średnie dobowe objętości dopływających, określono wielkości maksymalnych współczynników nierównomierności dobowej dopływu ścieków, określono kształtowanie się wielkości dopływu ścieków w poszczególnych miesiącach oraz wyznaczono przedziały klasowe w których najczęściej pojawiały się poszczególne wielkości dopływów. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że badane oczyszczalnie pracują w warunkach niedociążenia hydraulicznego. Ponadto stwierdzono, znaczną nierównomierność ilości ścieków, dopływających do obiektów w Przysiekach oraz Szebniach. Dodatkowo zauważono, że największe dopływy ścieków, do analizowanych oczyszczalni, wystąpiły w okresie wczesnowiosennym oraz letnim. Najczęściej pojawiającym się dopływem ścieków do oczyszczalni w Przysiekach był dopływ z przedziału od 320 do 480 m3•d-1, dla oczyszczalni w Kołaczycach z przedziału od 290 do 320 m3•d-1, a dla obiektu w Szebniach z przedziału od 120 do 240 m3•d-1.
Journals System - logo
Scroll to top