PL EN
ANALIZA ROZMYCIA DNA CIEKU GÓRSKIEGO PONIŻEJ BYSTRZA O ZWIĘKSZONEJ SZORSTKOŚCI NA RZECE RABIE W MIEJSCOWOŚCI RABKA-ZDRÓJ
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
2
Katedra Statyki i Dynamiki Budowli, Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Karol Plesiński   

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:133-141
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Praca dotyczy rozmycia nieumocnionego dna poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Rabie w Rabce-Zdroju. Obliczono głębokość rozmycia dna poniżej budowli, używając formuł empirycznych różnych autorów. Wyniki obliczeń zweryfikowano z rezultatami pomiarów terenowych, typując formuły, których uzyskane wyniki były o największej zgodności z obserwacjami terenowymi, jak i te o najgorszej. Wzory empiryczne służące do określenia maksymalnej głębokości rozmycia stosowane są w wąskim zakresie i określają największe rozmycia ustabilizowane, które jednak w warunkach naturalnych zazwyczaj nie powstają. Obliczone wielkości są o wiele wyższe niż występujące w warunkach naturalnych, dlatego wzory te stosowane są rzadko. Mogą być natomiast wykorzystywane do porównawczych ocen rozmyć poniżej budowli. Dają również możliwość poznania ogólnych prawidłowościach związków głębokości rozmycia ze spadem, jednostkowym natężeniem przepływu, głębokością wody dolnej itp. Celem pracy jest weryfikacja formuł obliczeniowych głębokości rozmycia dna poniżej bystrza na podstawie wyników pomiarów terenowych.
Journals System - logo
Scroll to top