PL EN
ANALIZA WYBRANYCH PROCEDUR ŚRODOWISKOWYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 01-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Jolanta Harasymiuk   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:79-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza porównawcza procedur oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 inwestycji budowlanych. Pierwsza z procedur poprzedza wydanie decyzji ,,budowlanych” dla inwestycji realizowanych jako przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko. Druga, jest wymagana przed wydaniem zgody zezwalającej na realizację inwestycji na obszarach Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie. Obydwie procedury znajdują się na drodze krytycznej wyznaczającej czas przygotowania inwestycji budowlanej do realizacji. Wykazują jednak istotne różnice pod względem celu, zakresu, metodyki, przedmiotu i podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie. Przeprowadzona kwerenda biblioteczna wykazała brak uogólnionego schematu oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 inwestycji budowlanej co utrudnia jej zrozumienie przez inwestorów. Przedstawiony w artykule schemat sekwencji działań wymaganych podczas wykonywania takiej oceny zestawiony ze szczegółowym opisem faz i etapów ,,klasycznej” oceny oddziaływania na środowisko może pomóc inwestorowi w zrozumieniu jej specyfiki oraz stanowić wskazówkę przy opracowywaniu szczegółowego algorytmu postępowania w konkretnym przypadku.
Journals System - logo
Scroll to top