PL EN
SPOSOBY ZAPOBIEGANIA PYLENIU SKŁADOWANYCH SUROWCÓW I ODPADÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Ecocoal Consulting Center, ul. B. Krzywoustego 2/5, 40-870 Katowice
 
2
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
 
3
Energo-Eko-System, ul. Sokolska 65, 40-128 Katowice
 
 
Data publikacji: 01-08-2017
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:89-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiano przegląd sposobów rozwiązywania problemu pylenia surowców i odpadów drobnoziarnistych gromadzonych na składowiskach. Specyficzne właściwości fizyko-chemiczne materiałów sypkich oraz niekorzystne warunki atmosferyczne są przyczyną uciążliwego zanieczyszczania środowiska pyłami, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia człowieka. Przedstawiono rodzaje materiałów będących potencjalnym źródłem zanieczyszczeń pyłowych. Omówiono sposoby eliminowania i ograniczania pylenia mas sypkich, często stosowane w przemyśle, robotach inżynieryjnych, gospodarce komunalnej oraz w sytuacjach awaryjnych. Pokazano przykłady rozwiązań krajowych i zagranicznych mających na celu przeciwdziałanie pyleniu oraz zabezpieczenie złoża odpadów przed erozją. W podsumowaniu stwierdzono, że istniejące techniki zabezpieczeń umożliwiają skuteczne zapobieganie pyleniu na terenach składowanych surowców i odpadów.
Journals System - logo
Scroll to top