PL EN
Agrochemiczne właściwości gleb użytkowanych rolniczo
 
Więcej
Ukryj
1
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17. 05-075 Warszawa-Wesoła
 
 
Data publikacji: 30-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Lipiński   

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17. 05-075 Warszawa-Wesoła
 
 
Inż. Ekolog. 2019; 1:1-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zagadnienia badań agrochemicznych w oparciu o praktyczne doświadczenia prowadzone na terenie istniejących w Polsce stacji chemiczno-rolniczych. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań gleb użytkowanych rolniczo w latach 1955-2017. Badania gleby prowadzi się na potrzeby doradztwa w zakresie stosowania nawozów w gospodarstwach rolnych w celu intensyfikacji produkcji roślinnej. Wyniki tych badań służą także do opracowania map odczynu i zasobności gleby w przyswajalne formy P, K i Mg, które systematyczne publikowane są w rocznikach statystycznych GUS. Efektem prac jest określenie stanu zanieczyszczenia gleb użytków rolnych metalami ciężkimi i wyznaczenie klas zagrożeń tymi pierwiastkami w uprawie roślin. Stwierdzono ponadto podwyższone zawartości siarki w glebach Polski oraz wyznaczono strefy zagrożeń tym składnikiem. Oznaczono także stężenia fosforu, żelaza i glinu co pozwoliło na wyznaczenie wskaźnika stanu fosforowego gleby, który charakteryzuje stopień wysycenia gleby albo jej zdolności sorpcyjnych. Przedstawione prace przynoszą efekty zmniejszenia wpływu działalności rolniczej na środowisko, w połączniu z poprawą jakości produkowanej żywności.
Journals System - logo
Scroll to top