PL EN
Aleje morwy białej Morus alba l. na Pomorzu Przednim i Zachodnim
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Przyrodnicza Sosenka, ul Tarpanowa 32/4, 70–796 Szczecin
 
 
Data publikacji: 01-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Jankowski   

Pracownia Przyrodnicza Sosenka, ul Tarpanowa 32/4, 70–796 Szczecin
 
 
Inż. Ekolog. 2020; 3:1–11
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Morwa biała Morus alba L. jest drzewem z rodziny morwowatych Moraceae, które pochodzi z Azji Wschodniej i pojawiło się w Europie w połowie XII wieku. Największe zainteresowanie uprawą morwy białej przypada na XVIII i XIX wiek i z tego okresu pochodzą najstarsze zachowane aleje morwowe na Pomorzu Przednim i Zachodnim. Największe zasługi w promowaniu tego gatunku na terenie Prus miał cesarz niemiecki Fryderyk II. W ostatnim stuleciu zainteresowanie morwą znacznie spadło i ze względu na jej przeciętne walory ozdobne spotykana jest coraz rzadziej w terenach zieleni. Najdłuższa krajowa aleja morw białych złożona z 31 egzemplarzy liczy prawie 800 metrów długości.