PL EN
FITOREMEDIACJA WSPOMAGANA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM CYKLU ZAMKNIĘTEGO ORGANICZNEJ MATERII ODPADOWEJ W PRZYRODZIE
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Brzeźnicka 60 A, 42-200 Częstochowa
 
 
Data publikacji: 01-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Wioleta Stępień   

Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Brzeźnicka 60 A, 42-200 Częstochowa
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 5:126-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy oceniono wpływ składu mieszaniny kompostowej, składającej się z osadów ściekowych, trawy oraz organicznej frakcji odpadów komunalnych, na efektywność procesu kompostowania oraz wpływ uzyskanych kompostów na efektywność firoremediacji gleb. W pierwszym etapie prowadzono proces kompostowania a następnie w drugiej części badań założono doświadczenia wazonowe i aplikowano dodatki glebowe oraz oceniano ich wpływ na proces rekultywacji gleby zdegradowanej. W ramach badań oceniono właściwości fizyczne i chemiczne gleb po zastosowaniu preparatów w postaci kompostu oraz bionawozu otrzymanego z przetworzenia osadów ściekowych podczas procesu wspomaganej fitoremediacji gleby silnie zdegradowanej (duża zawartość metali ciężkich). Proces kompostowania prowadzono w dwóch etapach, pierwszy etap trwał 4 tygodnie i prowadzony był w zamkniętym bioreaktorze, gdzie doprowadzany był tlen. Natomiast drugi etap obejmował tzw. dojrzewanie proces ten trwał 6 tygodni, również z dostępem do tlenu. Obie mieszanki charakteryzowały się pod koniec procesu dużą zawartością substancji odżywczych oraz niską zawartością metali ciężkich, przez co kwalifikowały się do zastosowania, w procesie rekultywacji gleby zdegradowanej. Przeprowadzone badania potwierdzają możliwość wykorzystania uzyskanych kompostów w celach nawozowych. Również granulat uzyskany z przetwarzania osadów ściekowych wykazał pozytywny wpływ na badaną glebę. Wszystkie dodatki zwiększyły przyrost uzyskanej biomasy wprowadzając do gleby brakujące substancje odżywcze.
Journals System - logo
Scroll to top