PL EN
INSTRUMENTY PRAWNE W RAMACH ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ W ZARZĄDZANIU WODAMI
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
 
2
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
 
 
Data publikacji: 18-01-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:97-107
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca przedstawia przegląd zagadnień dotyczących odpowiedzialności karnej związanej z gospodarką wodną. Pojęcie odpowiedzialności jest spornym tematem i było wielokrotnie definiowane w nauce prawa zarówno pod względem określenia jednolitego znaczenia, jak i stworzenia ogólnego podziału. Podmiot nieprzestrzegający przepisów prawa zostaje pociągnięty do odpowiedzialności, poprzez nałożenie odpowiednich kar będących instrumentem prawnym w ramach omawianej odpowiedzialności. Instrumenty prawne oraz zasady ich zastosowania są określone w przepisach prawa karnego materialnego.
Journals System - logo
Scroll to top