PL EN
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ASPEKCIE WIEDZY I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Poznański, ul. Szydłowska 50, 60-656 Poznań
 
 
Data publikacji: 18-01-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:108-116
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca prezentuje stan wiedzy i stopień zaangażowania mieszkańców Darłowa w proces segregacji odpadów komunalnych. Oceny dokonano w oparciu o ankietyzację lokalnej społeczności, która została podzielona na 100 osobowe grupy w zależności od wieku oraz wykształcenia. Z uzyskanych danych wynika, że mieszkańcy wykazują zadawalający stan wiedzy na temat konieczności selekcjonowania odpadów oraz poprawnie wyróżniają ich podstawowe frakcje takie jak papier, szkło, metale czy tworzywa sztuczne. Spośród ankietowanych grup, najmłodsza, reprezentowana przez młodzież w wieku 18–25 lat ujawniła najmniejszą wiedzę i aktywność w realizacji procesu selekcjonowania odpadów. Uzyskane wyniki z ankiet wskazują na zadawalająca formę informacji mieszkańców o zasadach segregacji przez lokalne samorządy, aczkolwiek prowadzoną w niezbyt precyzyjny sposób.
Journals System - logo
Scroll to top