PL EN
Kształtowanie przyjaznego środowiska na terenach mieszkaniowych w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Heweliusza 4,, 10-724 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Agnieszka Pawłowicz   

Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Heweliusza 4,, 10-724 Olsztyn
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 6:16-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Społeczność miejska jest motorem rozwoju każdego miasta, przy czym ważne jest, aby jego mieszkańcy mogli żyć, pracować i odpoczywać w przyjaznych warunkach. Źródłem ich dobrego samopoczucia i pozytywnych doznań estetycznych, jest harmonijny krajobraz, ukształtowany przez funkcjonalne układy przestrzenne ulic, bryły budynków i budowli oraz towarzyszących im elementów przyrody i zagospodarowania, zapewniających racjonalne kształtowanie przestrzeni miejskiej. Konieczność poznania oczekiwań społecznych względem miejsca zamieszkania, jest ważnym etapem planowania nowych inwestycji przez deweloperów i przedsiębiorstwa budowlane. W ramach prac badawczych wykonano prace studialne i terenowe. Polegały one zdobyciu wiedzy na temat organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz zapoznaniu się z przesłankami i zakresem działań dewelopera, a także zapoznanie się z tendencjami w projektowaniu i kształtowaniu osiedli mieszkalnych. Przeprowadzono obserwacje i uczestniczono w pracach prowadzonych na budowach. Wykonano również badania sondażowe wśród mieszkańców osiedla. Wiedza tak zdobyta, może być transferowana do przedsiębiorstw deweloperskich w celu polepszenia jakości świadczonych przez nie usług.
Journals System - logo
Scroll to top