PL EN
METODA OCENY SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA WODY W DZBANKOWYCH FILTRACH DOMOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Fizyki Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 12. 71-023 Szczecin
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 37:62–71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem prezentowanej pracy jest analiza skuteczności filtracji filtrów dzbankowych oraz ukazanie możliwości wykorzystania badań nad reakcją degradacji kwasu askorbinowego w roztworach wodnych do opracowania nowej metody określania skuteczności oczyszczania wody w dzbankowych filtrach domowych. Bazując na pomiarach absorbancji kwasu askorbinowego zdefiniowano nowe parametry WCW (Współczynnik Czystości Wody) oraz SF (Stopień Filtracji). Poszukiwano korelacji pomiędzy SF a ilością przefiltrowanej wody (stopniem zużycia filtra). Wraz ze zużyciem wkładu filtrującego zaobserwowano malejącą efektywność usuwania jonów wapniowych z wody oraz spadek różnic w wartościach przewodności właściwej pomiędzy wodą czystą a filtrowaną. SF okazał się odwrotnie proporcjonalny do ilości przefiltrowanych litrów wody czystej stąd też proponowana metoda może stać się skutecznym narzędziem do określania efektywności oczyszczania wody w dzbankowych filtrach domowych.