PL EN
MIKROBIOLOGICZNE USUWANIE METALI CIĘŻKICH ZE ŚCIEKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. M. Ćwiklińskiej 2/D3, 35-601 Rzeszów
Data publikacji: 20-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 34:166–172
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Uprzemysłowienie i urbanizacja doprowadziły do zwiększonego uwalniania metali ciężkich do środowiska naturalnego (gleby, jeziora, rzeki, morza, oceany, wody podziemne). Badania nad biosorpcją metali ciężkich mają na celu wyszczególnienie typów mikroorganizmów, które skutecznie je wiążą. Ma to znaczenie zarówno ze względu na retardację zużywania metali poprzez ich odzysk, jak i spowalnianie zanieczyszczania środowiska przez ich nadmierne stężenia. Najnowsze badania donoszą o możliwości zastosowania jako biosorbentów biomasy grzybów, alg morskich, odpadów i pozostałości rolniczych, drożdży, bakterii a także materiałów, w których skład wchodzi chitozan wytworzony z powłok skorupiaków. Biohydrometalurgia jest postrzegana jako nowa i „zielona” technologia usuwania metali ciężkich ze ścieków.