PL EN
Nowe stanowiska roślin naczyniowych i weryfikacja istniejących z terenu Polski Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Scheuchzeria palustris L.
 
Więcej
Ukryj
1
Emerytowany dr nauk przyrodniczych UJK w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
 
2
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów UP w Lublinie
 
 
Data publikacji: 01-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Ryszard Plackowski   

Emerytowany dr nauk przyrodniczych UJK w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. 9 maja 6/14, 97-300 Piotrków Trybunalskim
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 6:160-171
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Praca przedstawia obserwacje i analizę znalezionych gatunków znalezionych przede wszystkim w latach 2015-2017. Wyjątkowo wcześniej jeżeli były to rzadkie gatunki na wybranych stanowiskach Polski Środkowej, w okolicy Radomska i Sulejowa oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Oznaczeń roślin dokonano kluczem Rutkowski ( 1998 ) natomiast określenie zbiorowisk według pozycji Matuszkiewicza (2002) porównanie stężeń parametrów chemicznych. Analizy dla pierwiastków śladowych ( metali ciężkich wykonano metodą absorpcji atomowej.Pozostałe.powszechnie stosowanymi dla badań gleb torfowych. Rozpatrując zagadnienia statystyczne posłużono się metodą analizy porównawvczej (autor Aczel,, 2006) Ogółem stwierdzono 58 gatunków roślin naczyniowych .Oprócz tego gatunku odnośnie roślin jakie zanotowano spotykano zarówno gatunki torfowisk przejściowych i wysolich tworzące specyficzną mozaikę Liparis loeselii rósł , częściej Epipactis palustris oraz wapiennego gatunku z innej rodziny Parnassia palustris na podłożu wapiennym Gatunkiem o przypuszczalnym statusie efemeryta jest stwierdzony w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego Fallopia aubertii. Uwidocznło się wyraźnie zjawisko wędrówek kilku gatunków np. w przypadku rodzaju Bidens czy rodzaju Lepidium Są to rodzaje zróżnicowane taksonomicznie. Znaleziono także gatunki klasy Oxycocco-Sphagnetetea szczególnie narażone na zanik z powodu eutrofizacji oraz jednocześnie z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae..Prawidłowy rozwój ro charakteryzowała się Scheuchzeria palustris, kwitną jaka wykształcała w obfitej Z przeprowadzonych analiz chemicznych z pobranych próbek z wierzchniej warstwy torfowych uwagę skupia zróżnicowanie takich cech glebowych jak C:N, pH oraz metali ciężkich również pomimo bliskości ośrodków przemysłowych nie stwierdzono stężeń, jakie wskazywałyby przekroczenie granic dozwolonych przyjętych parametrów, Najbliżej takich wartości zanotowano w przypadku Cr i Pb, Stwierdzone zakresy mogą wynikać z punktowości pobranych próbek oraz terminu. Przeprowadzona analiza statystyczna jaką wykonano dla kliku badanych cech nie wykazała istotności parametrów w przedziałach .wartości toksycznych w glebie. oraz braku korelacji między otrzymanymi wynikami( Aczel, Reasumując torfowisko z udziałem Scheuchzeria palustris znajduje się w trakcie przemian, co dokumentuje jego różnorodność flory.aczkolwiek żywotność Scheuchzeria palustris i rzadkiej współwystępującejz niniejszym gatunkiem Carex limosa jest odpowiednie, wydając sporo nasion i rozmnażając się wegetatywnie
Journals System - logo
Scroll to top