PL EN
OCENA JAKOŚCI WODY W BUDYNKU EDUKACYJNYM NA PODSTAWIE WYSTĘPOWANIA BAKTERII Z RODZAJU LEGIONELLA
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Amelia Beata Staszowska   

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:245-252
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Bakterie z rodzaju Legionella są uznawane za jedne z groźniejszych przenoszonych drogą wodną organizmów chorobotwórczych, które wywołują ciężkie schorzenia układu oddechowego. Celem niniejszej pracy była ocena jakości wody w budynku edukacyjnym na podstawie występowania bakterii z rodzaju Legionella oraz wartości parametrów fizyko-chemicznych wody zimnej i ciepłej wody użytkowej. Próbki wody zimnej i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) pobierano do badań z 10 punktów czerpalnych w trzech seriach pomiarowych w okresie pięciu miesięcy. W badanych próbkach analizowano podstawowe parametry fizyko-chemiczne jakości wody tj. pH, przewodnictwo, temperatura, twardość, zasadowość, zawartość węgla ogólnego i nieorganicznego, stężenie azotanów(V), chlorków i siarczanów a także stężenie wapnia, magnezu, żelaza, manganu i cynku. Metodą hodowlaną oznaczano bakterie z rodzaju Legionella. Jakość wody instalacyjnej nie budziła zastrzeżeń i spełniała kryteria zawarte w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz.U. 2015, poz. 1989). Jedynie temperatura wody zasilającej i powrotnej w instalacji c.w.u. nie spełniała obowiązujących przepisów, gdyż była niższa niż wymagana. Spośród przeprowadzonych trzech serii badawczych na przestrzeni 5 miesięcy, bakterie z rodzaju Legionella zostały wykryte jedynie w trakcie serii nr 1 w 80% próbkach c.w.u. Stopień skolonizowania instalacji określono jako wysoki do bardzo wysokiego. W próbkach wody nie wykryto obecności najbardziej niebezpiecznej L. pneumophila sg 1. We wszystkich próbkach Legionella – pozytywnych wykryto szczepy oznaczane jako L. pneumophila sg 2-14. Wymagało to podjęcia działań naprawczych w postaci dezynfekcji termicznej instalacji. Jej skuteczność potwierdziły wyniki badań w kolejnych seriach nr 2 i 3.
Journals System - logo
Scroll to top