PL EN
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przewidziane przez przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Budownictwa, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Data publikacji: 01-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Harat   

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Budownictwa, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Inż. Ekolog. 2020; 4:20-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problematykę opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przewidzianą przez przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wskazano, iż stanowią one przykład realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”, której zastosowanie powinno być powiązane z kryterium kosztu środowiskowego prowadzonej działalności gospodarczej. Omawiane regulacje stanowią specyficzny instrument prawno-finansowy ochrony środowiska ze względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej – kopaliny, które z mocy ustawy są objęte tzw. własnością górniczą, przysługującą ex lege Skarbowi Państwa. Podkreślono rolę i znacznie koncesji jako koniecznego warunku dla prowadzenia działalności gospodarczej w omawianym zakresie. Scharakteryzowano również instytucje prawne opłat podwyższonej i dodatkowej, a także podkreślono ich sankcyjny charakter. Nie ulega wątpliwości, iż opisane przepisy prawne i uiszczane na ich podstawie należności sprzyjają gospodarności w korzystaniu z zasobów środowiskowych.
Journals System - logo
Scroll to top