PL EN
Podłoża strukturalne jako jedno z rozwiązań pro ekologicznych dla miast
Henryk Kociel 1  
,   Hazem Kalaji 1, 2  
,   Marzena Suchocka 3,   Żaneta Tuchowska 4
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
2
Katedra Fizjologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
3
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
4
Firma Usługowa „OGRÓD” w Łukowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Henryk Kociel   

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, ul. Rolnicza 59, 21-400 Łuków, Polska
Data publikacji: 01-04-2018
 
Inż. Ekolog. 2018; 2:81–90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Mieszkańcy nawet niewielkich miast borykają się z problemem zanieczyszczonego powietrza, podtopieniami lub zamiennie podwyższonymi temperaturami spowodowanymi zbyt dużą powierzchnią pokrytą betonem. Gminy i miasta podejmują różnorodne działania oraz przeznaczają znaczne środki na przeciwdziałanie zwiększającym się z roku na rok problemom. Większość specjalistów z zakresu ekologii twierdzi, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby zwiększenie ilości roślin, zwłaszcza drzew, w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. Działania w tym zakresie podejmuje się od wielu lat, lecz w dalszym ciągu nie obserwuje się wyraźnych efektów. We wspominanych wyżej warunkach dostrzega się spadek kondycji dojrzałych drzewostanów, a żywotność nowo nasadzonych drzew z powodu złych warunków bytowania jest coraz krótsza. Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji staje się konieczne opracowanie pakietu/ów rozwiązań, pozwalających na dokonywanie nowych nasadzeń na terenie miast i obszarów wiejskich, jak również poprawa warunków siedliskowych drzew już istniejących. Najnowsze badania naukowe pokazują, że najistotniejszym elementem tych rozwiązań mogą być systemy antykompresyjne w formie mieszanki kamienno-glebowej. W trakcie dotychczasowych działań zostało zaprojektowane poletko doświadczalne z zastosowaniem takiego typu podłoża. W mieszance kamienno-glebowej, jak i w innych rodzajach podłoża posadzono reprezentatywny gatunek drzew (Tilia tomentosa). Prezentowane badania wskazują na nośność podłoża odpowiednią dla każdego rodzaju ruchu oraz warunki rozwoju korzeni drzew lepsze niż w standardowo stosowanych sposobach sadzenia.