PL EN
PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW: STANDARYZOWANEGO OPADU (SPI), STANDARYZOWANEJ EWAPOTRANSPIRACJI WSKAŹNIKOWEJ (SEI) ORAZ STANDARYZOWANEGO KLIMATYCZNEGO BILANSU WODNEGO (SKBW)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław; tel.71-3205-576
2
Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 39:155–165
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Za pomocą wskaźników standaryzowanego opadu (SPI), standaryzowanej ewapotranspiracji wskaźnikowej (SEI) oraz standaryzowanego klimatycznego bilansu wodnego (SKBW) przeanalizowano warunki wilgotnościowe w okresie wegetacji w wieloleciu 1964–2006 we Wrocławiu-Swojcu. SPI i SEI wyznaczono przy założeniu, że rozkłady empiryczne miesięcznych sum opadów oraz miesięcznych sum ewapotranspiracji wskaźnikowej dla danych pochodzących ze stacji Wrocław-Swojec są rozkładami gamma. Ponieważ miesięczne sumy klimatycznego bilansu wodnego w miesiącach okresu wegetacyjnego w wieloleciu 1964–2006 we Wrocławiu-Swojcu podlegają rozkładowi normalnemu, wyznaczenie SKBW polegało na standaryzacji KBW. Celem pracy było porównanie trzech wskaźników: standaryzowanego opadu (SPI), standaryzowanej ewapotranspiracji wskaźnikowej (SEI) oraz standaryzowanego klimatycznego bilansu wodnego (SKBW).