PL EN
WPŁYW PRZYGOTOWANIA PRÓBEK NA WYNIK FRAKCJONOWANIA CHEMICZNEGO CHROMU W OSADACH RZECZNYCH ZANIECZYSZCZONYCH ŚCIEKAMI GARBARSKIMI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Katedra Ochrony Środowiska, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom
 
 
Data publikacji: 01-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Anna Trojanowska   

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Katedra Ochrony Środowiska, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:88-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Frakcjonowanie chemiczne jest powszechnie stosowane do oceny mobilności i biodostępności metali ciężkich obecnych w stałych próbkach środowiskowych. Choć wynik frakcjonowania chemicznego może być determinowany sposobem przygotowania próbek do badań, w przypadku prac dotyczących oceny środowiskowych skutków zanieczyszczenia chromem to zagadnienie jest często niedoceniane. Celem tych badań była ocena wpływu sposobów przygotowania próbek na wyniki frakcjonowania chemicznego chromu zdeponowanego w osadach rzecznych zanieczyszczonych ściekami garbarskimi. Uwagę skoncentrowano na ocenie wpływu suszenia i rozdrobnienia osadów. Frakcjonowanie prowadzono zgodnie z procedurą Tessiera, umożliwiającą podział zawartości chromu na pięć frakcji o różnej mobilności i biodostępności (jonowymienną, węglanową, tlenkową, organiczną i pozostałą). Wykazano, że rozdrabnianie osadów nie jest właściwym sposobem przygotowania próbek do badań ponieważ zmienia znacząco wyniki frakcjonowania i tym samym może prowadzić do błędnej oceny mobilności i biodostępności chromu zdeponowanego w osadach rzecznych. Suszenie osadów w zakresie temperatur 20–105 °C nie zmienia pierwotnej dystrybucji chromu między fazy biogeochemiczne.
Journals System - logo
Scroll to top