PL EN
ROZMIESZCZENIE CYNKU, NIKLU I CHROMU W BIOMASIE WIERZBY PO NAWOŻENIU
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Data publikacji: 18-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 36:18-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badano rozmieszczenie wybranych metali (Zn, Ni, Cr) w pędach i liściach trzech odmian wierzby (Salix caprea, S. purpurea, S. alba), zbieranych w I i II roku po stosowaniu nawożenia mineralnego i osadem ściekowym (w II i III roku uprawy), z dobranymi dawkami wniesionego azotu (0, 50, 150, 200 kg N · ha-1). Stwierdzono, że zawartość badanych metali była istotnie zróżnicowana w zależności od części rośliny (pędy, liście), roku badań i nawożenia. Większą zawartość Zn, Ni i Cr stwierdzono w liściach, niż w pędach wierzby. Najwięcej Zn zawierała biomasa odmiany Salix purpurea, natomist najmniej Ni i Cr stwierdzono w odmianie Salix alba. Stosowanie nawożenia niejednoznacznie różnicowało zawartość badanych metali.
Journals System - logo
Scroll to top