PL EN
WRAŻLIWOŚĆ GRZYBÓW WYIZOLOWANYCH Z MAGAZYNÓW ZAKŁADU PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NA WYBRANE OLEJKI ETERYCZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Stypendysta w programie „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego
 
2
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, ul. Kardynała Bolesława Kominka 6a/6, 45-032 Opole
 
 
Data publikacji: 25-07-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 43:100-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Magazynowanie surowców do produkcji stanowi jeden z etapów w łańcuchu wytwarzania żywności, dlatego ważne jest zachowanie czystości mikrobiologicznej pomieszczeń magazynowych. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu wybranych olejków eterycznych na wzrost szczepów Trichoderma viride, Rhizomucor miehei, Penicillium janthinellum i Penicillium chrysogenum, wyizolowanych z magazynu zakładu produkującego żywność. Oznaczono aktywność grzybobójczą i grzybostatyczną olejków z drzewa różanego, tymiankowego i rozmarynowego. Skład chemiczny testowanych olejków oznaczono metodą spektrometrii masowej sprzężonej z chromatografem gazowym (GC-MS). Ocenę aktywności działania olejków eterycznych przeprowadzono metodą płytkowo-krążkową w podłożu Czapek-Dox agar. Przyrost średnicy grzybni mierzono w mm, codziennie przez 10 dni. Aktywność olejków eterycznych oceniano w stosunku do kwasu nadoctowego (kontrola pozytywna) oraz jałowej wody z Tween 80 (kontrola negatywna). Najwyższą aktywnością grzybobójczą charakteryzował się olejek tymiankowy, który powodował zahamowanie wzrostu wszystkich badanych grzybów już w najniższym stężeniu (1 mm3·cm-3). Najbardziej opornym na działanie testowanych olejków okazał się szczep Penicillium janthinellum.
Journals System - logo
Scroll to top