PL EN
Właściwości termoizolacyjne kompozytu wapienno-cementowego z udziałem paździerzy konopnych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
 
 
Data publikacji: 01-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Haustein   

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 4:72-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono wyniki badań kompozytów wykonanych na bazie wapna budowlanego, cementu i dolomitu - spoiwa wiążącego z udziałem paździerzy konopi. Określono ich podstawowe właściwości, tj.: gęstość objętościową, współczynnik przewodzenia ciepła oraz wytrzymałości na ściskanie. Otrzymane wyniki dowodzą, że wytworzone kompozyty wapienno-cementowe z udziałem paździerzy konopnych są lekkie i charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz małą gęstością pozorną. Cechują je bardzo niskie parametry wytrzymałościowe w porównaniu z tradycyjnymi materiałami budowlanymi.
Journals System - logo
Scroll to top