PL EN
Ocena wytrzymałości mechanicznej brykietów na bazie drobnoziarnistych frakcji węglowych pochodzących z procesu wzbogacania węgla
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
 
 
Data publikacji: 01-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Supernok   

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 4:64-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki testów wytrzymałości mechanicznej brykietów na bazie mułu węglowego oraz flotokoncentratu wraz z dodatkiem 3% wag. lepiszcza mineralnego. Testy zostały przeprowadzone przez Laboratorium Kompaktowania Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Surowcami do badań były drobnoziarniste frakcje węglowe będące produktami procesu wzbogacania węgla, pochodzące z dwóch kopalń. Celem badań było określenie wpływu składu brykietowanej mieszanki na wytrzymałość mechaniczną brykietu wytworzonego dla celów energetycznych. Oceny dokonano na podstawie analizy zmian wytrzymałości brykietów na ściskanie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zwiększenie zawartości flotokoncentratu węglowego w mieszance paliwowej wpływa korzystnie na wytrzymałość otrzymanych brykietów.
Journals System - logo
Scroll to top