PL EN
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH – TECHNOLOGIE Z KTÓRYCH KORZYSTAMY
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
 
 
Data publikacji: 20-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:49-60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie procesów związanych z zagospodarowaniem odpadów, które realizowane są na terenie Polski, ze szczególnych zwróceniem uwagi na wykorzystywane w dużych aglomeracjach. Według wielu Planu Gospodarki Odpadami ilości odpadów stale rosną, zarówno w branży budowlanej, jak i innych, natomiast rozwój nowych technologii zajmujących się utylizacją odpadów, nie jest w stanie zaspokoić obecnych potrzeb. W zakresie opracowania znajdują się możliwości zagospodarowania odpadów, które wykorzystywane są przez mniejsze wyspecjalizowane instytucje zbierające i przetwarzające odpady, bądź duże przedsiębiorstwa miejskie. Kryterium porównawcze dla metod utylizacji, stanowi skala ich wykorzystania, powszechność, jak również opłacalność dla wytwórcy czy przetwórcy (odbiorcy) odpadów pochodzących z rozbiórek, remontów. Znana wiedza odnośnie możliwości recyklingu, nie zawsze jednak pokrywa się z faktycznymi działaniami zmierzającymi do ochrony naszego środowiska, ponieważ świadomość nie wystarczy, niezbędne są właściwe działania. Przedstawione możliwości utylizacji to jedynie niewielka część z technologii, które stosowane są w Europie, czy na świecie. Wiele z metod utylizacji nie zostanie wprowadzonych do Polski ze względu na ich wysokie nakłady związane z technologią przetworzenia, a w tym przypadku nadal bezkonkurencyjnie niższe koszty generować będzie składowanie odpadów na składowiskach odpadów, z zagrożeniem dla środowiska.
Journals System - logo
Scroll to top