PL EN
ZASTOSOWANIE BIOFILTRÓW DO DEZODORYZACJI UCIĄŻLIWYCH GAZÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, Bielsko-Biała
 
2
Laminopol Sp. z o.o., ul. Szczecińska 58B. 76-200 Słupsk
 
 
Data publikacji: 18-01-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:125-132
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jedną z metod dezodoryzacji uciążliwych gazów jest metoda biofiltracji, polegająca na biodegradacji zanieczyszczeń z udziałem mikroorganizmów, w wyniku czego powstają związki nietoksyczne i nieuciążliwe dla środowiska. Metoda ta jest stosunkowo tania i praktycznie bezodpadowa, stanowi więc alternatywę dla klasycznych metod oczyszczania gazów z zanieczyszczeń odorotwórczych. W laboratoriach naukowych przeprowadza się wiele badań w zakresie optymalizacji procesu biofiltracji oraz podwyższania efektywności metody. W warunkach przemysłowych zastosowanie biofiltrów nadal jednak stwarza duże problemy. W artykule opisano mechanizm procesu biofiltracji, parametry i warunki, jakie muszą spełniać gazy poddawane oczyszczaniu, budowę instalacji do biofiltracji gazów, obszar zastosowań metody oraz przykłady eksploatowanych biofiltrów z uwzględnieniem praktycznych wytycznych eksploatacyjnych.
Journals System - logo
Scroll to top