PL EN
Zawartość makroelementów w wybranych gatunkach grzybów jadalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Data publikacji: 01-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Beata Kuziemska   

Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Inż. Ekolog. 2019; 4:1-4
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości wybranych makroelementów – N, P, K, Ca, Mg, Na i S w grzybach pochodzących z upraw celowych – pieczarce białej i brązowej (Agaricus bisporus) oraz boczniaku ostrygowatym (Pleurotus ostreatus). Grzyby zakupiono w sklepach lokalnych sieci handlowych w Siedlcach. Zawartość azotu ogółem oznaczono metodą analizy elementarnej na analizatorze CHN z detektorem przewodności cieplnej (JDC), natomiast pozostałych pierwiastków metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie wzbudzoną, po wcześniejszej mineralizacji na „sucho” w piecu muflowym w temperaturze 450°C i rozpuszczeniu popiołu w 10% roztworze HCl. Badania wykazały istotne zróżnicowanie zawartości składników mineralnych w analizowanych gatunkach grzybów. Najwięcej N, P, K, Ca, Na i S zawierały owocniki pieczarki brązowej a Mg boczniaka ostrygowatego. Najmniej N, P, K, Ca, Na i S oznaczono w owocnikach boczniaka ostrygowatego a Mg w pieczarce białej.
Journals System - logo
Scroll to top