PL EN
Zmienność biomasy glonów planktonowych w zbiornikach powyrobiskowych w Kozach (teren zamkniętego kamieniołomu) w Beskidzie Małym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Data publikacji: 01-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Jachniak   

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Inż. Ekolog. 2020; 4:1-9
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badań była analiza składu gatunkowego i biomasy glonów planktonowych w powyrobiskowych zbiornikach wodnych. Zlokalizowane są one w Kozach na terenie zamkniętego kamieniołomu (zamknięty został w 1994 r.) na zboczach Beskidu Małego. W zamkniętym kamieniołomie znajdowała się kiedyś kopalnia piaskowca. Analizy wody zbiorników były prowadzone w czasie sezonu wegetacyjnego w 2018 r., w odstępach miesięcznych. Stężenia chlorofilu a mierzono za pomocą spektrofotometru, natomiast biomasę fitoplanktonu obliczano poprzez przyrównanie kształtu komórek glonów do figur geometrycznych i wyliczenie objętości. Oznaczano także wybrane parametry chemiczne (m. in. fosforany, pH i przewodność). Wartości biomasy glonów planktonowych i koncentracje chlorofilu a były niskie. W tych oczkach wodnych obserwowane były gatunki typowe dla wód oligotroficznych (Pinnularia Ehrenberg, Achnanthes lanceolata (Brébisson ex Kützing) Grun. in Cl. & Grun.), ale także występowały okresowo gatunki charakterystyczne dla wód delikatnie eutroficznych (Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith).
Journals System - logo
Scroll to top