PL EN
Analiza usług środowiskowych jako narzędzie w opracowaniu lokalnych programów ochrony środowiska
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Edyta Aleksandra Hewelke   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa
Data publikacji: 01-10-2018
 
Inż. Ekolog. 2018; 5:83–90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Usługi ekosystemowe zostały wskazane jako instrument wspierający ocenę efektów działań gmin na rzecz ochrony środowiska. W analizie wykorzystano matrycę usług ekosystemowych, pozwalającą na ocenę działań w trzech wybranych gminach w zakresie gospodarki wodnej wg stanu przed wykonaniem rekomendowanego przez Programy Ochrony Środowiska zadania, po jego wykonaniu oraz wg korzyści końcowej dla danego typu usługi. Otrzymano dodatkową informację o trendach świadczonych usług środowiskowych. Analiza zmian usług ekosystemowych stanowi kompleksowe podejście, które może zapobiec działaniom naruszającym bezpieczeństwo ekologiczne. Wielopoziomowa edukacja uświadamiająca ekonomiczne i społeczne znaczenie zmian w zaopatrzeniu w usługi środowiskowe jest niezbędna.